Edycja 14

Drodzy Przyjaciele,

ciemność i światło. Dwie figury naszego doświadczenia, które bardzo dobrze oddają dramatyzm czasów, w których żyjemy. Nie będę ukrywał, że trudno mi mówić o teatralnym festiwalu, gdy jego organizowanie zbiega się w czasie z protestami kobiet przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego, w przygranicznych lasach umierają ludzie, a z sejmowej mównicy padają haniebne słowa o społeczności LGBT. Nigdy tak zdecydowanie i bezpardonowo polityka nie wkraczała w naszą codzienność. Wszyscy czujemy, jak język wykluczenia i nienawiści, udając normalność, sieje mrok, przytłacza, próbuje znieczulić.

Nasz festiwal nie miałby dzisiaj sensu, gdybym nie wierzył, że praca większości polskich artystów nie jest równoległa do trudnej sytuacji społecznej, ale wprost z niej wyrasta, dialoguje, nakłuwa ją, usiłując
określić naszą nową tożsamość rodzącą się w obliczu prujących się wartości i eskalacji coraz mniej symbolicznej przemocy. Chcę wspólnie świętować nasz polski teatr, dzielić się radością spotkania, rozmów, powrotu legendarnej atmosfery Boskiej Komedii. Nie chcę jednak zapomnieć, że na wschodniej granicy w wielu domostwach rozpalają się zielone światła na znak, że każdy potrzebujący znajdzie tam pomoc. Chciałbym, byśmy w tej edycji zwrócili uwagę na zapominanych, wykluczanych, doznających krzywd.

W teatrze tworzymy warunki do głębszego zrozumienia mechanizmów, które powodują, że jesteśmy tak zagubieni. W teatrze przywracamy prosty ludzki porządek, zawsze niepokorny wobec technokratycznych i demagogicznych narracji. Chociaż na chwilę odzyskujemy właściwe proporcje.

Tak rozumiem gest Instytutu im. Adama Mickiewicza z jego inicjatywą poruszenia tematów białoruskich, tak rozumiem zapowiedź wizyty ponad pięćdziesięciu gości z całego świata, ciekawych tego, jak o sobie dzisiaj opowiadamy.

Praca nad tą edycją była niezwykle trudna. Pomijam postpandemiczne emocje, duże oczekiwania, niepewność, budżetowe kłopoty. Myślę raczej o tym, jak trudno utrzymać zainteresowanie teatrem, jak trudno przypomnieć jego głęboki sens i rolę, którą może odegrać w ciężkich czasach.

Dlatego szczególnie ważne są podziękowania dla tych, którzy umożliwili stworzenie XIV edycji. Dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. Dziękuję Dyrektor Instytutu
Adama Mickiewicza Pani Barbarze Schabowskiej. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.
Dziękuję współpracującym z Festiwalem dyrektorom krakowskich teatrów. Przede wszystkim dziękuję za zaangażowanie producentkom Izie Oleś i Bożenie Sowie oraz wspierającym selekcję programową Tomkowi Domagale, Jackowi Cieślakowi oraz Jackowi Wakarowi. Ukłony dla całego zespołu Łaźni Nowej.


Zaczynamy!


Bartosz Szydłowski
Dyrektor Artystyczny
Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Boska Komedia

Grafika: Victor Soma

INFERNO

INFERNO to Konkurs Polski, na który składa się dziewięć starannie wyselekcjonowanych przedstawień ostatniego sezonu. Jest to wybór najszerzej dyskutowanych spektakli ostatniego czasu, które oddają temperaturę twórczą i aspiracje polskich artystów teatru. Głównym celem konkursu jest wyeksponowanie różnorodności polskiej sceny teatralnej oraz zapoznanie publiczności z najnowszymi trendami inscenizacyjnymi i eksperymentami podejmowanymi przez reżyserów. Laureaci zostaną wyłonieni przez międzynarodowe jury.

PARADISO

PARADISO w tym roku będzie miało charakter konkursu. Czteroosobowe międzynarodowe Jury obejrzy dziesięć przedstawień reprezentujących młody polski teatr. W tym konkursie zobaczymy najciekawsze w tym sezonie efekty poszukiwań unikalnego artystycznego języka przez młodych twórców. Cztery spektakle to prace dyplomowe szkół teatralnych, dwie studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, i dwie z Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. Pięć pozostałych spektakli sekcji PARADISO powstało na scenach Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy i Wrocławia.

PURGATORIO

PURGATORIO to w tym roku suma wydarzeń nadzwyczajnych. Spektakle i spotkania. Przedstawienia nowe i wyczekiwane, spektakle krakowskie, spektakle warszawskie, produkcje Boskiej Komedii, spektakle mistrzowskie – 3Siostry Luka Percevala i Rodzeństwo Krystiana Lupy oraz Odyseja Krzysztofa Warlikowskiego (poza programem głównym w styczniu). A ponadto w tej sekcji programu fokusujemy naszą uwagę na rozmowy i dyskusje. Jedna z nich zostanie wywołana poprzez spotkanie z tekstem debiutanckiej prozy Mateusza Pakuły oraz z samym autorem. Trzy kolejne purgatoryjne debaty to zaproszenie do rozmowy o #metoo w teatrze, o nowym teatrze rosyjskim i relacjach polsko-rosyjskich na linii teatralnej, a także o tym, czy festiwale artystyczne są nam potrzebne w obecnych czasach.

Grafika: Victor Soma

Białoruś – odNowa

Program przy XIV Edycji Międzynarodowego Festiwalu ,,Boska Komedia’’ w Krakowie

03-05.12.2021

Białoruś – odNowa to program, który towarzyszyć będzie XIV edycji Festiwalu Boska Komedia. Jego organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza, zaś współorganizatorem Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Zaproponowane w ramach programu działania są inter- i trandyscyplinarne, łączą w sobie obszary nie tylko dziedzinowe: teatr, dramat i literaturę, ale też wykonawcze: czytania performatywne, spektakle. Zaproponowany program skupiony jest wokół dyskursu współczesnego teatru i dramatu białoruskiego.

Teatr jest tym medium, które za pośrednictwem języka sztuki i artystycznej ekspresji, wykorzystując wszystkie teatralne środki wyrazu, zdolny jest dokonywać krytycznego, nierzadko też rewolucyjnego namysłu nad otaczającą nas rzeczywistością społeczno-kulturową. Teatr im. Janki Kupały, jeden z najbardziej znanych białoruskich teatrów w Mińsku został w 2020 roku wobec restrykcji politycznych pozbawiony możliwości działania. Scena białoruska przechodzi obecnie przemianę strukturalną i mentalną, zespoły pozbawione własnego miejsca, szukają także odpowiednich środków wyrazu. Występ zaproszonych zespołów polskich i białoruskich artystów pozwoli zaprezentować się scenie białoruskiej w nowym kontekście.

Wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach programu Białoruś odNowa tłumaczone będą na język angielski.

logotypy MDiK i IAM